Rautatie, 1884

(Vastakohtien tasapainoa s. 24–27)

 

Virittelyä

 

Palauttakaa mieleenne, missä yhteydessä Ahon Rautatie on tullut teille tutuksi. Onko sitä luettu tai onko siitä puhuttu koulussa? Kuinka moni muistaa elokuvan? Minkälaisia mielikuvia siitä on jäänyt?

Juhani Aho matkusti mielellään junassa (VT s. 25). Minkälaisia arvoja junalla matkustamiseen nykyään liittyy?

Miten romaanin lukemiseen vaikuttaa se, että romaanin kirjoittamisen aikaan Lapinlahdelle ei vielä ollut rautatietä?

Tieto rautatien rakentamisesta ja junaliikenteestä sekoittaa Liisan ja Matin ajatusmaailman. Minkälaisia arvoja rautatie romaanissa edustaa? Mihin sen voisi rinnastaa nykyihmisen elämässä? Miten me suhtaudumme tekniikan keksintöihin?

 

Keskustelua romaanista

 

Rautatietä pidetään humoristisena romaanina. Mitä huvittavaa tai hauskaa siinä on: mille hymyilemme?

Kuka on mielestänne romaanin kiinnostavin henkilö?

Minkälainen on Liisan ja Matin sekä heidän lähiympäristönsä arvomaailma: mikä heille on elämässä tärkeää?

Keitä ovat nykyajan Liisat ja Matit: missä heitä tapaa, ja miten he käyttäytyvät (VT s. 27)?

Lukekaa romaanin alusta 1–2 sivua ääneen. Minkälaisia odotuksia kuvaus herättää? Mitä merkitystä on sillä, että lukija tarkkailee pappilan pihapiiriä harakan näkökulmasta?

Eläimet ovat muutenkin romaanissa paljon esillä. Minkälaisia merkityksiä niille annetaan?

Ahon romaani palauttaa mieleen sanastoa, jota nykykielessä tapaa enää harvoin. Kuinka tuttua sanasto on teille (VT s. 27)?

 

Väitteitä

 

Rautatiellä ei ole annettavaa nykylukijalle.

Ahon Rautatiessä naiset ovat toimijoita, miehet myötäilijöitä.

Juhani Ahon myötätunto on romaanissa tavallisen maalaiskansan puolella.